för en hoppfullare morgondag

Projekt TRYGGA

Trygghetsfrågorna är vår tids viktigaste frågor och genom projekt TRYGGA gör näringslivet och Växjö kommun trygghetsskapande insatser tillsammans.

Vill ni veta mer om projektet vänligen kontakta vår projektledare Jessica Carlsson eller stiftelsens ordförande Mikael Svensson.

 

Vilka DRIVER PROJEKT TRYGGA?

TRYGGA är ett initiativ av insamlingsstiftelsen Växjö Charity, skapat för näringslivet och kommuninvånarna. Växjö Kommun valde under hösten 2021 att ge stöd till Växjö Charity med en gemensam målsättning och strategi om trygghetsskapande insatser. Läs mer om samarbetsavtalet mellan Växjö Charity och Växjö Kommun här.

Bevakningsföretaget Sam Security är utförare av projektet och har ett team handplockade och dedikerade personer som verkar som projektets trygghetsskapare.

VAd gör TRYGGA?

Genom att vara aktivt synliga i lokalsamhället, skolor och utsatta områden verkar trygghetsskaparna idag som ett komplement till övriga aktörer såsom polis, fältgrupp och nattvandrare.
Insatserna är långsiktiga och målsättningen är att projekt TRYGGA ska bidra till en ökad säkerhet och trygghet för kommunens invånare.

Vem kan kontakta trygga?

TRYGGA finns tillgängliga dygnet runt, året runt. Vem som helst kan kontakta våra trygghetsskapare på 072-32 24 431. 

VARFÖR BEHÖVS TRYGGA?

Säkerhet och trygghet är en viktig del av den sociala hållbarheten – att få känna sig fri från risk och rädsla för fara är avgörande för alla människor och en förutsättning för det moderna samhället.
För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs ett ändamålsenligt och brottsförebyggande trygghetsskapande arbete med flera aktörer som drar åt samma håll.