PROJEKT TRYGGA

Trygga är ett unikt projekt där näringslivet och Växjö Kommun
har gått samman för att göra trygghetsskapande insatser lokalt. 

k

Social rondering i skolor

Vi har samarbete med flera skolor där vi fokuserar på social rondering för att skapa relationer med eleverna, i och utanför skolan.

Närvaro i utsatta områden

Vi patrullerar dagligen i utsatta områden runt om i Växjö. Genom ökad synlighet skapar vi trygghet för kommunens invånare.

Extra trygghetsresurs

Genom att vara aktivt synliga i lokalsamhället, skolor och utsatta områden verkar vi som ett komplement till övriga aktörer såsom polis, fältgrupp och nattvandrare.

Långsiktigt projekt

Insatserna vi gör är långsiktiga och målsättningen är att projektet ska bidra till en ökad säkerhet och trygghet för kommunens invånare. Löptiden är 3 år.
w

Utvärderingsrapport

På uppdrag av Växjö Kommun har konsultföretaget Sweco gjort en utvärdering av projektets första verksamhetsår med utgångspunkt i samverkansavtalet. Under år två gjordes en uppföljande utvärdering.

Kontakta oss

Upplever du en otrygg situation kan du ringa journummer 072-322 44 31.
Vid uppenbar fara vänligen ring 112.


Det är väldigt bra folk som
jobbar som trygghetsskapare

Ola Severinsson, Polisen Växjö

Vanliga frågor

Projekt Tryggas insatser ska inte gynna enskilda näringsidkare, de ska bidra till en ökad säkerhet och trygghet för alla kommunens invånare. 

Projektet är ett initiativ av Växjö Charity och tillsammans med Växjö Kommun och näringslivet i Kronoberg gör vi tillsammans skillnad i lokalsamhället. 

Vill du veta hur just du kan vara med och bidra? Kontakta gärna våra samordnare från Växjö Charity för mer information. 

Vilka är utförare av projektet?

Lokala bevakningsföretaget Sam Security är utförare av projektet och har handplockat trygghetsskapare just för projektets behov.

Vad innebär samarbetsavtalet med Växjö Kommun?

Växjö Kommun valde under hösten 2021 att ge stöd till Växjö Charity med en gemensam målsättning och strategi om trygghetsskapande insatser i kommunen. Löptiden är på 3 år.

Hur kommer jag i kontakt med Trygga?

Upplever du en otrygg situation kan du ringa journummer 072-322 44 31. Har du frågor om projektet vänligen kontakta trygga@vaxjocharity.se

Hur utförs projektet?

Det finns fem patrullerande trygghetskapare anställda på heltid, övriga timanställda. Vi har ett nära samarbete med kommun, socialtjänst, fältare, nattvandrare samt polis (Trygga är en del av i Tisdagsgruppen).

Vem kan jobba som trygghetsskapare?

Samtliga trygghetsskapare är handplockade och har någon form av specialistkompetens (ordningsväktare, socialpedagog, undersköterska, fritidsledare mm). Trygghetsskaparna lämplighetsbedöms av Länsstyrelsen och Säkerhetspolisen.

Hur följs projektet upp?

Uppföljning sker dagligen i realtid vid incident- och aktivitetsrapporter från trygghetsskaparna.


Ni är på rätt plats, i rätt tid och är ett stort stöd för oss

Edin Basic, Fältgruppen