Trygga – För en hoppfullare morgondag

 

Samhällsutvecklingen oroar och framför allt att den upplevda tryggheten minskar. Otrygghet gör att människor begränsar sina liv och näringslivet påverkas i allt högre grad. Växjö Charity kommer därför tillsammans med näringslivet arbeta för att öka tryggheten genom projektet TRYGGA. Ett långsiktigt och viktigt initiativ som berör alla kommuninvånare, ung som gammal. TRYGGA blir ett trygghetsskapande komplement till befintliga resurser i samhället och på så sätt kan vi tillsammans göra skillnad. 

-Vi har diskuterat en längre tid att göra någonting som motverkar den ökade otryggheten i samhället. Trygghet är ett grundfundament i samhället och var skälet till att vi under en längre tid resonerat kring och landat i att vi ville göra någonting som handlar om att tillgängliggöra tid och resurser för att öka tryggheten, vilket vi verkligen tror vi kan göra genom TRYGGA, säger Fredrik Ottosson, VD Adekvat Försäkring. 

Växjö Kommun har valt att ge stöd till Insamlingsstiftelsen Växjö Charity för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i lokalsamhället och går in med upp till 2 MSEK under förutsättning att stiftelsen bidrar med samma summa. Detta samverkansavtal är nu, som framkommit via media, föremål för granskning av konkurrensverket.

– Otroligt stimulerande och positivt att kommun och näringsliv samverkar för att med gemensamma resurser arbeta i olika projekt för att öka tryggheten i Växjö. Det finns inte en lösning på de problem vi upplever och inte en aktör som kan lösa dem utan bäst förutsättningar att vända på utvecklingen skapas genom samarbete mellan flera olika aktörer med olika infallsvinklar och kompetens, säger Micke Svensson, Creon Promotion AB 

 

Projekt TRYGGA innebär ett tillgängliggörande av ett team som tillför cirka 24 000 timmar och drygt 15 miljoner kronor till kommunens invånare under de kommande tre åren. TRYGGA ska bemannas i snitt 12 timmar per dygn 365 dagar om året.

 

I TRYGGA ingår en specialutrustad bil bemannad med handplockade trygghetsskapare. TRYGGA handlar mycket mer om vuxen närvaro i skolor och på gator och torg än den traditionella bilden av ”väktare”. Trygghetsskaparna ska vara enhetligt klädda med TRYGGA Växjö Charitys kläder, anpassade efter situationen men med en tydlig “mjuk profil”. Bilen kommer även vara utrustad med bl.a. en hjärtstartare och kommunikationsutrustning. Trygghetskaparna ska finnas i Växjö med omnejd för att öka tryggheten i kommunen och man arbetar alltid två och två. Initialt skall åtta handplockade personer med olika kompetens (ordningsväktare, väktare, socialpedagoger m.m.) bemanna TRYGGA. 

 

TRYGGA kommer vara en del av Tisdagsgruppen som redan finns idag. I Tisdagsgruppen ingår bl.a. polisen, kommunens säkerhetschef, kommunala och privata fastighetsägare, socialtjänst, fältarbetare och representanter från skolan. Varje tisdag träffas representanter från de här verksamheterna och utvärderar veckan som gått och man gör en löpande plan för var insatserna ska prioriteras kommande vecka. TRYGGA kommer utgöra ett komplement till Tisdagsgruppen vilket innebär att det finns ytterligare en resurs möjliggjord av näringslivet och det blir också en väldigt bra styrning för var dessa insatser gör mest nytta. För utförandet av TRYGGA projektet har stiftelsen bl.a. kontrakterat en lokal samarbetspartner i form av bevakningsföretaget SAM Security. 

 

– Vi är väldigt ödmjuka inför uppdraget och känner oss väldigt hedrade. Det är alltid kul att få vara del av en utveckling som kan göra nytta för samhället och hjälpa till. Ordet Trygga har varit en ledstolpe även i vårt företag, säger Mauricio Aguilera som är VD för SAM Security och ordningsväktare. 

Det är framför allt inom tre områden där stiftelsen tror att TRYGGA kan bidra till en positiv utveckling, inom skolan, trygghetsskapande resurs i utsatta områden och coaching i syfte att få ut ungdomar på arbetsmarknaden, t.ex. mentorskap, praktikplatser och utbildning. 

– Vi tror att vi kan spela en viktig roll vad gäller coaching. I denna del åsyftar vi i hög utsträckning ungdomar som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden idag. Genom Växjö Charitys nätverk inom näringslivet, förhoppningsvis i samarbete med andra befintliga lokala initiativ och organisationer, kan vi skapa bättre förutsättningar för den här gruppen av ungdomar att komma ut i arbetslivet, säger Micke Svensson, Creon Promotion AB. 

– För oss har det varit väldigt viktigt med långsiktigheten. Vi gör oss inga illusioner om att TRYGGA är någon ”quick fix”, förändringar tar tid. Framför allt är det ett komplement till allt annat som görs och övriga resurser inom detta område. Sedan har vi hela tiden haft en ambition att de medel som vi skänker ska komma så många som möjligt till gagn. Uppföljning av våra insatser är otroligt viktigt för oss i allt vi gör och därför skall teamet rapportera alla sina insatser i en specialutvecklad app så att vi varje år kan utvärdera insatserna, säger Erik Rosander, Advisory 

 

Även om TRYGGA ska pågå de närmaste tre åren så hoppas Växjö Charity att det här ska mynna ut i att det här projektet i någon form, antingen att det fortsätts genom Växjö Charity eller att någon part tar över det, ska fortsätta även efter projektets löptid. Kort och gott är förhoppningen att TRYGGA ska bidra till ökad trygghet och ett ökat engagemang från hela samhället.  

 

– Om vi över de här åren har lyckats avvärja ett ungdomsrån, en misshandel, tagit hand om en överförfriskad minderårig kille och tjej som annars kunnat råka illa ut, sträckt ut handen till en mobbad elev eller lyckats få en ungdom att välja en annan bana i livet, då har denna kraftsamling varit mödan värd, säger Fredrik Ottosson, VD Adekvat Försäkring.  

 

 

Våra Växjö
Charity Partners

Utan alla fantastiska bolag som ställer upp och bidrar skulle stiftelsen aldrig kunna verka.
12 stycken företag är bolag som vi från  stiftelsen vill uppmärksamma lite extra, våra Växjö Charity Partners!