Förmånstagare 2023

 

FÖRMÅNSTAGARE

SYFTE

LÄNK

SUMMA

Araby IF Tilldelas 150 000 kr till utvecklingen av verksamheten i Araby IF. Det handlar inte enbart om fotboll. Den skapar också viktig och långsiktig integration i ett större samhällsperspektiv.  150.000kr
Atrium Tilldelas 56 000 kr till att utveckla caféverksamhet med fokus på odling och trädgård. Atrium i ideell förening i Växjö har en inriktning mot personer med psykisk och/eller neuropsykriatrisk funktionsvariaton. https://www.atrium-vaxjo.org/wordpress/ 56.000kr
Projekt TRYGGA Tilldelas 4 250 000 kr till sitt unika projekt där näringslivet och Växjö Kommun
har gått samman för att göra trygghetsskapande insatser lokalt.
https://vaxjocharity.se/trygga 4.250.000kr
Växjö 4-H gård Tilldelas 274 000 kr där 137 000 kr kommer från Växjö Charity och 137 000 kr från Stiftelsen Linnea Dahl. Målet är att göra befintlig lekplats än mer tillgänglig och skapa en mötesplats som är anpassad så att även barn med större funktionsvariation kan delta fullt ut och ges möjlighet att utveckla sig både fysiskt och sensoriskt. https://www.4h.se/vaxjo/ 274.000kr