FINANSIELL INFO 

Här finner ni årsredovisningar för Växjö Charity AB och Insamlingsstiftelsen Växjö Charity. Vår stiftelse bildades 2018 och bokslutet för stiftelsens första verksamhetsår omfattar utdelade medel för både 2018 och 2019.

Årsredovisningar – Växjö Charity AB

Årsredovisningar – Insamlingsstiftelsen Växjö Charity

Räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31

Räkenskapsåret 2018-07-12-2019-12-31

Växjö Charity 
Storgatan 26
352 31 Växjö