ENGAGERADE FÖRETAG 2023

Vi vill rikta ett varm tack till alla företag som engagera sig i Växjö Charitys viktiga arbete. Tillsammans har vi kraften, viljan och förmågan att verkligen göra skillnad i vårt lokalsamhälle.