Förmånstagare 2022

 

FÖRMÅNSTAGARE

SYFTE

LÄNK

SUMMA

Cancerstiftelsen Kronoberg Tilldelas 215 000 kr till utbildning för vårdpersonal i palliativ vård (vård i livets slutskede). https://cancerstiftelsen-kronoberg.se 215.000kr
PIX EF Tilldelas 60 000 kr till anpassat och tillgängligt sommarjobb inför 2023.
Målgruppen är ungdomar som lär sig svenska och unga med funktionsnedsättning.
www.sip.se 100.000kr
Neighbourhood Tilldelas 300 000 kr till sitt projekt att minska ungdomskriminalitet och i stället leda ungdomar till en trygg framtid i innanförskap. https://neighbourhood.se 300.000kr
Funkibator ideell förening Tilldelas 400 000 kr där 200 000 kr kommer från Växjö Charity och 200 000 kr från Stiftelsen Linnea Dahl. Projekten berör personer med rörelsenedsättning, långvarig smärta, personer med sällsynta diagnoser, personer med neuropsykiatriska diagnoser och personer med intellektuell nedsättning. https://www.funkibator.se 400.000kr
Projekt Trygga Tilldelas 300 000 kr utöver de 4 333 000 kr som tillförs Insamlingsstiftelsen Växjö Charity via bidrag från företag som går in med pengar direkt i projekt Trygga och via Växjö Charitys samverkansavtal med Växjö Kommun.   https://vaxjocharity.se/projekt-trygga-2 300.000kr