Förmånstagare 2021

 

FÖRMÅNSTAGARE

SYFTE

LÄNK

SUMMA

TRYGGA En större del av våra insamlade medel under 2021 gick till Växjö Charitys eget initiativ Projekt Trygga. Växjö Charity tillgängliggör så kallade Trygghetsskapare som ska vara aktivt synliga i lokalsamhället, skolor och utsatta områden. Trygghetsskaparna ska verka som ett komplement till övriga aktörer såsom polis, fältgrupp och nattvandrare. Insatserna är långsiktiga och målsättningen är att projekt Trygga ska bidra till en ökad säkerhet och trygghet för kommunens invånare. Projektet löper över tre år och kommer totalt att generera ca 24 000 trygghetsskapande timmar. https://vaxjocharity.se/trygga
Växjö TS I samarbete med Stiftelsen Linnéa Dahl sänktes pengar till en ny aktivitetsyta utomhus och Växjö TS kommer även att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar med funktionsvariation. https://www.vaxjots.se 100.000kr