Växjö Charity

Våra förmånstagare 2019

 

FÖRMÅNSTAGARE

SYFTE

SUMMA

Barn- och Ungdomskliniken En bil, fylld med medicinsk utrustning och saker som ger barnen en extra guldkant, för att ge svårt sjuka barn möjlighet till vård i hemmet. Denna gåva delades ut i samarbete med Stift. Linnea Dahl som genom en insättning till Insamlingsstiftelsen Växjö Charity på 250 000 kr bidrog med halva kostnaden 500.000kr
Sjöräddningssällskapet Kronoberg
En räddningsbåt
500.000kr
Kvinnojouren Blenda Stöd till barn- och ungdomsverksamhet 249.000kr
Atrium Stöd för att motverka psykisk ohälsa hos unga vuxna 125.000kr
Brottsofferjouren Information till unga om möjlighet till stöd för de som utsatts för brott 50.000kr
Ingelstad IBK Utomhusplan för innebandy 90.000kr
Theleborgs Ryttarsällskap Häst för funktionsnedsatta barn och ungdomar 60.000kr
Öjaby IS Stöd för föreningens lokala samlingsplats 60.000kr

Våra Växjö
Charity Partners

Utan alla fantastiska bolag som ställer upp och bidrar skulle stiftelsen aldrig kunna verka.
12 stycken företag är bolag som vi från  stiftelsen vill uppmärksamma lite extra, våra Växjö Charity Partners!