Info om vår organisation

Växjö Charity grundades 2017 av Fredrik Ottosson (Adekvat Försäkring AB) och Micke Svensson (Creon Promotion AB). Året efter anslöt Eric Rosander och Kristoffer Dahl (Marketing Advisory Sweden AB) och 2019 Santhe Dahl (Santhe Dahl Invest AB) och Johan Lindberg (Creon Promotion AB).

Växjö Charity består av Insamlingsstiftelsen Växjö Charity (org nr. 802480-8811) och Växjö Charity AB (org nr. 559105-8580). Aktiebolaget ägs till 100% av stiftelsen. Verksamheten drivs i Växjö Charity AB som efter bokslut delar ut vinsten till stiftelsen. Stiftelsen genererar även intäkter i form av gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Insamlingsstiftelsen Växjö Charity delar varje år ut anslagna pengar till valda förmånstagare. I enlighet med stiftelsens stadgar ska minst 90% av förmögenheten delas ut, se stadgarna  https://vaxjocharity.se/stadgar. Insamlingsstiftelsen Växjö Charity drivs av styrelsen. För mer information om personerna i styrelsen, se https://vaxjocharity.se/styrelse

Växjö Charity drivs helt ideellt och de enda kostnader som finns i verksamheten, undantaget redovisnings- och revisionskostnader, är kostnader direkt hänförliga till intäkterna.  Jessica Carlsson arbetar 70% som projektledare och operativt ansvarig för Växjö Charity. Jessicas lön belastar inte vare sig aktiebolaget eller stiftelsen utan betalas till lika delar av Creon, Adekvat Försäkring, Advisory och Santhe Dahl Invest. Utöver Jessica arbetar Gabriella Dahl ideellt med ekonomi och administration. Jessica kör en privatägd bil med Växjö Charitys logotype. 

Växjö Charity drivs således helt utan arvoden, avgifter eller kostnader kopplat till de fyra företagen eller de personer som driver verksamheten.

Vid frågor om ekonomi, verksamhet eller organisation, kontakta styrelseordförande Micke Svensson.