Förmånstagare 2017

Förmånstagare: Together Against Diabetes, T.A.D.1

Syfte: För att råda bot på okunskapen kring typ-1 diabetes startade Växjötjejen, Elin Cederbrandt, ett projekt tillsammans med Barndiabetesfonden i syfte att skapa en landsomfattande informationskampanj. Genom Elins fantastiska insats och kampanjen som spreds via TV, Press och sociala medier har hon varit en starkt bidragande orsak till en ökad kunskap om att typ-1 diabetes är den överlägset vanligaste allvarliga och livshotande sjudomen som drabbar barn och ungdomar. Elin utsågs dessutom till ”Årets Kronobergare” 2017.

Utdelade medel: 500.000 kr

Länk: www.togetheragainstdiabetes.se 

KONTAKT

FÖRMÅNSTAGARE

SOCIALA MEDIER