VIDA AB

Våra värden växer i skogen

 

WWW.VIDA.SE

Våra värden växer i skogen

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 100 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75% av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning,
strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Snabbfakta

Exporterar årligen till över 50 länder i fem världsdelar

Har en exportintäkt på cirka 10 miljoner kronor per dag

Har ett eget tåg bestående av lok och 150 vagnar

Sponsrar årligen över 100 föreningar och projekt
så vi vill bidra till en levande landsbygd

Under ett produktionsdygn kommer det drygt
320 lastbilar med timmer till våra 9 sågverk

Varför gick ni med i Växjö Charity?

CSR och sponsring ligger oss på Vida varmt om hjärtat, varje år sponsrar vi över 100 projekt och föreningar. När eldsjälar driver ett projekt liknande detta är det kul att kunna vara med och bidra.

 

Vad är det bästa med Växjö Charity?

Vi tycker att Växjö Charity på ett bra sätt samlar in pengar till välgörande ändamål. Evenemanget förenar att vi företagare kan bidra till en hoppfullare morgondag för fler samtidigt som det erbjuder en social och underhållande dag.

 

Vad har Växjö Charity gett företaget?

Genom evenemanget hoppas vi att på ett bredare plan kunna sprida Vidas värderingar.

Santhe Dahl, styrelseordförande  VIDA AB.

”Vi tycker att Växjö Charitys modell där de förenar att samla Kronobergs näringsliv med att samla in pengar till välgörenhet var tilltalande. Vida försöker göra gott och stöttar årligen ett hundratal föreningar och initiativ med sponsring på olika sätt. När vi fick frågan att bli Charity Partner kändes det väldigt bra. Vi ser fram emot den 29/8 och hoppas att det blir ett stort överskott till välgörenhet

Santhe Dahl om Vidas engagemang i Växjö Charity