Swedbank 

Med över sju miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder inklusive organisationer är Swedbank den ledande banken för de många hushållen och företagen.

 

www.swedbank.se

Swedbanks samhällsengagemang

Började redan för 200 år sedan och vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar och sparande. Som en del i vårt hållbarhetsarbete utbildar vi barn och unga i privatekonomiska frågor, och arbetar för att minska tröskeln in till arbetsmarknaden för unga och utlandsfödda akademiker.

Swedbank är en del av det finansiella systemet och har ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi. Swedbank har ett starkt engagemang i samhällsfrågor, till exempel kunskapsbyggande, entreprenörskap och innovation.

Snabbfakta

16,1 miljoner invånare

7,3 miljoner privatkunder

Drygt 600 000 företagskunder

302 bankkontor

14 543 medarbetare

Varför gick ni med i Växjö Charity?

Vi på Swedbank har ett starkt engagemang i samhällsfrågor, till exempel kunskapsbyggande, entreprenörskap och innovation. Vi tar också ett stort socialt ansvar, bl.a. via sina projekt ”Genom Unga Jobb” och ”Äntligen Jobb” där grupper som står långt utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till praktik och viktig erfarenhet. Därför kändes det som en självklarhet att stödja Växjö Charity och stiftelsen viktiga arbete.

 

Swedbank om Växjö Charity:

”För oss på Swedbank är det en självklarhet att stödja Växjö Charity och den här typen av lokala initiativ som skapar förutsättningar för en god bidragsverksamhet."