”I år kommer vi satsa på att ta oss ut i skolorna och föreläsa om vår verksamhet, om hur vi kan hjälpa alla, också unga, att få vårt stöd och vägledning när man utsatts för brott.”