Finansiell info

Här finner ni årsredovisningar för Växjö Charity AB och  Insamlingsstiftelsen Växjö Charity. Obs! 2017 drevs all verksamhet och utdelning i Växjö Charity AB. Vår stiftelse bildades 2018 och bokslutet för stiftelsens första verksamhetsår omfattar utdelade medel för både 2018 och 2019. 

Läs gärna "Info om vår organisation"  https://vaxjocharity.se/info-om-var-organisation där vi beskriver hur verksamheten bedrivs.

Vid frågor om ekonomi, verksamhet och organisation, kontakta Micke Svensson på 0708-28 96 40 alternativt micke@creon.se.

Årsredovisningar - Växjö Charity AB


2018-11-01 - 2019-10-31


2018-05-01  - 2018-10-31


2017-03-22 - 2018-04-30


Årsredovisningar - Insamlingsstiftelsen Växjö Charity


2018-07-12 – 2019-12-31