Årsredovisningar

Finansiell info

Här finner ni årsredovisningar för Växjö Charity AB och Insamlingsstiftelsen Växjö Charity.
Obs! 2017 drevs all verksamhet och utdelning i Växjö Charity AB.
Vår stiftelse bildades 2018 och bokslutet för stiftelsens första verksamhetsår omfattar utdelade medel för både 2018 och 2019.

Vid frågor om ekonomi, verksamhet och organisation, kontakta Micke Svensson.

Årsredovisningar – Insamlingsstiftelsen Växjö Charity

Räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31

Räkenskapsåret 2018-07-12-2019-12-31

KONTAKT

FÖRMÅNSTAGARE

SOCIALA MEDIER