Årsredovisningar

Finansiell info

Här finner ni årsredovisningar för Växjö Charity AB och  Insamlingsstiftelsen Växjö Charity. Obs! 2017 drevs all verksamhet och utdelning i Växjö Charity AB. Vår stiftelse bildades 2018 och bokslutet för stiftelsens första verksamhetsår omfattar utdelade medel för både 2018 och 2019.

Läs gärna “Info om vår organisation”  https://vaxjocharity.se/info-om-var-organisation där vi beskriver hur verksamheten bedrivs.
Vid frågor om ekonomi, verksamhet och organisation, kontakta Micke Svensson på 0708-28 96 40 alternativt micke@creon.se. 

Årsredovisningar – Insamlingsstiftelsen Växjö Charity

Räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31

Räkenskapsåret 2018-07-12-2019-12-31

Våra Växjö
Charity Partners

Utan alla fantastiska bolag som ställer upp och bidrar skulle stiftelsen aldrig kunna verka.
12 stycken företag är bolag som vi från  stiftelsen vill uppmärksamma lite extra, våra Växjö Charity Partners!