Årsredovisningar

Finansiell info

Här finner ni årsredovisningar för Växjö Charity AB och  Insamlingsstiftelsen Växjö Charity. Obs! 2017 drevs all verksamhet och utdelning i Växjö Charity AB. Vår stiftelse bildades 2018 och bokslutet för stiftelsens första verksamhetsår omfattar utdelade medel för både 2018 och 2019.

Läs gärna ”Info om vår organisation” https://vaxjocharity.se/info-om-var-organisation där vi beskriver hur verksamheten bedrivs.
Vid frågor om ekonomi, verksamhet och organisation, kontakta Micke Svensson.

Årsredovisningar – Insamlingsstiftelsen Växjö Charity

Räkenskapsåret 2020-01-01-2020-12-31

Räkenskapsåret 2018-07-12-2019-12-31