Finansiell info

Här finner ni årsredovisningar för Växjö Charity AB och  Insamlingsstiftelsen Växjö Charity. Obs! 2017 drevs all verksamhet och utdelning i Växjö Charity AB. Vår stiftelse bildades 2018 och bokslutet för stiftelsens första verksamhetsår omfattar utdelade medel för både 2018 och 2019. (Presenteras inom kort så fort den är klar)

Läs gärna "Info om vår organisation"  https://vaxjocharity.se/info-om-var-organisation där vi beskriver hur verksamheten bedrivs.

Vid frågor om ekonomi, verksamhet och organisation, kontakta Micke Svensson på 0708-28 96 40 alternativt micke@creon.se.