Hälsodag - ny aktivitet 2019

Hälsa är en ren vinst för alla och i  år breddar Växjö Charity aktivitetsfronten ytterligare. På Idrottskliniken kommer en ”Hälsodag” att arrangeras där bland annat kost, hälsa och välmående står i fokus. Ett sätt att bibehålla en frisk, effektiv och glad personal är att uppmuntra och peppa till en hälsosam livsstil samtidigt som det är inspirerande och roligt. Mår medarbetarna bra stärks inte bara den enskilde individen utan även organisationen som helhet. 

För mer information - kontakta Jessica!

E-mail: jessica@vaxjocharity.se

Telefon: 076-134 95 78