Våra förmånstagare 2019

 

FÖRMÅNSTAGARE

SYFTE

 

SUMMA

Barn- och Ungdomskliniken En bil, fylld med medicinsk utrustning och saker som ger barnen en extra guldkant, för att ge svårt sjuka barn möjlighet till vård i hemmet. Denna gåva delades ut i samarbete med Stift. Linnea Dahl som genom en insättning till Insamlingsstiftelsen Växjö Charity på 250 000 kr bidrog med halva kostnaden   500.000 kr
Sjöräddningssällskapet Kronoberg
En räddningsbåt 
  500.000 kr
Kvinnojouren Blenda Stöd till barn- och ungdomsverksamhet    249.000 kr
Atrium Stöd för att motverka psykisk ohälsa hos unga vuxna   125.000 kr
Brottsofferjouren Information till unga om möjlighet till stöd för de som utsatts för brott             50.000 kr
Ingelstad IBK Utomhusplan för innebandy   90.000 kr
Theleborgs Ryttarsällskap               Häst för funktionsnedsatta barn och ungdomar   60.000 kr
Öjaby IS Stöd för föreningens lokala samlingsplats   60.000 kr