Press

Förmånstagarna till årets Växjö Charity event är utsedda!  

2018 års förmånstagare blir Ensamble Cor, Kvinnojouren Blenda och Öster i Samhället!

 

”Vi har fått in väldigt många ansökningar och det är fantastiskt att konstatera hur många det är i Kronoberg som arbetar ideellt för att skapa bättre förutsättningar för de grupper i samhället som på olika sätt är i behov av stöd. Stiftelsens val föll i år på Ensamble Cor, Kvinnojouren Blenda och Öster i Samhället vilket känns väldigt bra då de alla tre gör ett fantastiskt bra och viktigt arbete.”  - Micke Svensson, Växjö Charity.

Ensemble Cor, Växjös Glada Hudik, startade 2010 som ett projekt i Växjö kommun. 25 deltagare med olika funktionsnedsättningar, både med utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk nedsättning, fick chans att jobba med teater, musik och dans en dag i veckan. Projektet föll väl ut och ensemblen har satt upp ett flertal föreställningar. Anette Rosén som är ansvarig för Ensemble Cor fick 2016 Växjö kommuns kulturpris för sitt arbete med Ensemble Cor.

För mer info: https://www.facebook.com/ebsemblecorkronoberg/

Kvinnojouren Blenda är en ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jouren drivs av en styrelse, anställd personal och ideella medlemmar som arbetar aktivt för att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt våld. Kvinnojouren Blenda bekämpar i första hand det våld som riktas mot kvinnor men uppmuntrar även andra hjälpsökande att ta kontakt. För mer info: http://kvinnojourenblenda.se/

Öster i Samhället – fotboll för alla. Öster i Samhället ska genom olika värdeskapande fotbollsprojekt främja integration och kamratskap samtidigt som man motverkar mobbning och utanförskap. Öster i Samhällets viktigaste komponenter omfattar idag fyra fotbollsprojekt: - Nattfotboll - Kvartersfotboll - Parafotboll - Fotboll i Kronoberg.

För mer info: http://ostersif.se/oster-i-samhallet

För att läsa mer om Växjö Charity, besök: www.vaxjocharity.se  

 


Växjö Charity och Swedbank tecknar avtal!

Växjö Charity har tecknat ett nytt och mycket viktigt samarbetsavtal med Swedbank som väljer att engagera sig i stiftelsens arbete som Charity Partner.   

Att Swedbank valt att engagera sig i Växjö Charity känns väldigt bra och det kommer att betyda mycket för stiftelsens fortsatta arbete och för våra lokala förmånstagare”  - Fredrik Ottosson, Växjö Charity.

Med 7,4 miljoner privatkunder och 622 000 företagskunder är Swedbank den ledande banken för de många hushållen och företagen. Swedbank har ett starkt engagemang i samhällsfrågor, till exempel kunskapsbyggande, entreprenörskap och innovation. Swedbank tar också ett stort socialt ansvar, bl.a. via sina projekt ”Genom Unga Jobb” och ”Äntligen Jobb” där grupper som står långt utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till praktik och viktig erfarenhet. 

”För oss på Swedbank är det en självklarhet att stödja Växjö Charity och den här typen av lokala initiativ som skapar förutsättningar för en god bidragsverksamhet – Thomas Gränsman, Bankdirektör SWEDBANK.

”Med rätt partners kan vi inte bara driva utan också utveckla stiftelsen till något som blir en naturlig del av regionens företags samhällsengagemang. Att som företag ta ett socialt ansvar ligger i tiden och jag är därför säker på att vi tillsammans med näringslivet i regionen kommer kunna utveckla Stiftelsen Växjö Charity till något som gör skillnad för de som verkligen behöver vårt stöd!" - Micke Svensson, Växjö Charity.

 

 


Växjö Charity och Castellum tecknar avtal!

Växjö Charity har tecknat ett samarbetsavtal med Castellum som väljer att engagera sig i stiftelsens arbete som ”Charity Partner”.  

”Att få samarbeta i detta projekt med en av Sveriges största fastighetsutvecklare och ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag känns fantastiskt roligt och jag är säker på att det kommer att få stor betydelse för stiftelsens fortsatta arbete och för våra lokala förmånstagare ”  – Fredrik Ottosson, Växjö Charity.

Castellum är en av Sveriges största kommersiella fastighetsägare, närvarande och aktiva på 20 orter. Av den internationella branschorganisationen GRESB är Castellum rankade som nummer ett i världen för sitt hållbarhetsarbete. Socialt ansvarstagande är en viktig del i den hållbara stadsutveckling Castellum driver.

”Växjö Charity har en stark lokal anknytning och vi tycker att deras engagemang gör det lätt för oss att stödja ideella verksamheter i regionen. Vi känner också att Växjö Charitys arbete harmoniserar med Castellums värdegrund att vara en stark lokal aktör, utveckla staden och vara en positiv kraft i samhället” – Jenny Rungegård, Affärsområdeschef Castellum Växjö AB

Den 6 september samlas näringslivet i regionen under en dag för att tillsammans göra skillnad. 2018 kommer Växjö Charity utöka sitt event genom att utöver golfen också arrangera en padelturnering. På kvällen arrangeras en välgörenhetsgala med minst 400 sittande gäster, med bl.a. musikunderhållning, magishow, auktion m.m. och att man genom dessa aktiviteter därför hoppas kunna dela ut mer än de 500 tkr stiftelsen skänkte 2017.

”Med rätt partners kan vi inte bara driva utan också utveckla stiftelsen till något som blir en naturlig del av regionens företags samhällsengagemang. Att som företag ta ett socialt ansvar ligger i tiden och jag är därför säker på att vi tillsammans med näringslivet i regionen kommer kunna utveckla Stiftelsen Växjö Charity till något som gör skillnad för de som verkligen behöver vårt stöd! - Micke Svensson, Växjö Charity.

Växjö Charity har tecknat ett samarbetsavtal med PacsOn!

PacsOn är huvudpartner för padelturneringen och vår femte Charity Partner!

"Att få teckna ett samarbetsavtal med ett företag som PacsOn känns jättebra och jag är säker på att företaget kommer att få stor betydelse för stiftelsens fortsatta arbete och för våra lokala förmånstagare." – Fredrik Ottosson, Växjö Charity. 

PacsOn hjälper dig att ta ett helhetsgrepp när det gäller förnödenheter och förbrukningsmaterial. Företaget erbjuder lösningar som effektiviserar vardagen, ger mer komplett överblick, smidigare hantering och bättre ekonomi. PacsOn har alltid haft ett intresse för välgörenhetsarbete och för människors välbefinnande och försöker därför kombinera affärstänkande med välgörenhet. 

"Vår affärside är att hjälpa företag i Kronoberg på den lokala marknaden och vi tycker stiftelsens arbete liknar vår affärside att hjälpa till med lokala aktiviteter. Att tillsammans bidra till att utveckla samhället känns helt rätt. Vi hoppas kunna bidra med att samla in ännu mer pengar än vad stiftelsen gjorde förra året och hoppas många företag engagerar sig." – Daniel Husberg, VD.

”Med rätt partners kan vi inte bara driva utan också utveckla stiftelsen till något som blir en naturlig del av regionens företags samhällsengagemang. Att som företag ta ett socialt ansvar ligger i tiden och jag är därför säker på att vi tillsammans med näringslivet i regionen kommer kunna utveckla Stiftelsen Växjö Charity till något som gör skillnad för de som verkligen behöver vårt stöd!" - Micke Svensson, Växjö Charity.

Växjö Charity har tecknat avtal med PWC & Idrottskliniken 

Växjö Charity har tecknat samarbetsavtal med både PWC och Idrottskliniken där båda företagen väljer att engagera sig i stiftelsens arbete som ”Charity Partner”.  

” Det betyder mycket för oss att få in både PWC och Idrottskliniken som aktiva Charity Partrners och jag är säker på att de kommer att vara väldigt centrala för stiftelsens fortsatta arbete och utveckling.” – Fredrik Ottosson, Växjö Charity. 

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet.
Genom att gå in som Partner till Växjö Charity och aktivt bidra till deras verksamhet kan vi på PWC vara med och stödja ett fantastiskt lokalt initiativ för ett ansvarsfullt företagande” – Björn Bergljung, Revisor och Partner PWC.


Idrottskliniken är en privatägd och fristående aktör med fyra friskvårdsanläggningar, REHAB-avdelning och ett High Performance Center. Verksamheten startade 1990 och samtliga anläggningar finns i Växjö.
För oss på Idrottskliniken har det alltid varit viktigt att efter förmåga stödja det lokala föreningslivet och gärna då riktat mot barn och ungdomar. ” Genom Växjö Charity så hoppas jag att vi under kommande år ska kunna ge stöd till handikappidrotten som är något jag brinner lite extra för.” – Patrik Matsson, VD Idrottskliniken.  


PWC och Idrottskliniken är stiftelsens tredje respektive fjärde Charity Partner men man kommer inom kort presentera flera partners för att tillsammans med dessa företag fortsätta utveckla Växjö Charity. Målsättningen för 2018 är att arrangera en välgörenhetsgala den 6/9 för minst 400 gäster och att kunna dela ut avsevärt mer än de 500tkr stiftelsen skänkte 2017.


Växjö Charity och Holmgrens Bil tecknar avtal!

Växjö Charity har tecknat ett samarbetsavtal med Holmgrens Bil som väljer att engagera sig i stiftelsens arbete som ”Charity Partner”.  

” Att få samarbeta i detta projekt med ett företag som Holmgrens Bil känns riktigt bra och jag är säker på att det kommer att få stor betydelse för stiftelsens fortsatta arbete och för våra lokala förmånstagare ”  – Fredrik Ottosson, Växjö Charity.

Holmgrens Bil är ett av Sveriges största privata bilhandelsföretag och ett välkänt varumärke i stora delar av Sverige. Holmgrens Bil har sitt ursprung i Småland och driver idag anläggningar från Helsingborg till Örebro. För Holmgrens Bil är samhällsansvar en viktig del av varumärkesarbetet och de arbetar aktivt med att stärka sitt engagemang på de orter man verkar.

”Växjö Charity har en stark anknytning till regionen och drivs helt ideellt vilket skapar goda förutsättningar att kunna bidra till en positiv utveckling där vi är verksamma.” – Henrik Karlsson, Platschef Holmgrens Bil Växjö.

Holmgrens Bil är stiftelsens andra Charity Partner men man kommer inom kort presentera flera partners för att tillsammans med dessa företag fortsätta utveckla Växjö Charity.    

Målsättningen för 2018 är att arrangera en välgörenhetsgala den 6/9 för minst 400 gäster och att kunna dela ut avsevärt mer än de 500tkr stiftelsen skänkte 2017.

” Med rätt partners kan vi inte bara driva utan också utveckla stiftelsen till något som blir en naturlig del av regionens företags samhällsengagemang. Att som företag ta ett socialt ansvar ligger i tiden och jag är därför säker på att vi tillsammans med näringslivet i regionen kommer kunna utveckla Stiftelsen Växjö Charity till något som gör skillnad för de som verkligen behöver vårt stöd! - Micke Svensson, Växjö Charity.


Växjö Charity sluter historiskt första avtal med VIDA-koncernen!  

VIDA blir stiftelsen första Charity Partner! 

Växjö Charity har tecknat ett mycket viktigt samarbetsavtal med VIDA som därmed väljer att engagera sig i stiftelsens arbete. Samtidigt som VIDA blir en helt ny partner blir man också stiftelsens första ”Charity Partner” vilket är fantastiskt roligt men också strategiskt viktigt i stiftelsens arbete.  

Att få inleda ett partnerskap med ett företag som Vida känns fantastiskt och jag är säker på att det kommer att betyda mycket för stiftelsens fortsatta arbete och för våra lokala förmånstagare”  - Fredrik Ottosson, Växjö Charity.

VIDA-koncernen är Sveriges största privata sågverkskoncern med drygt 1050 anställda på 18 produktionsanläggningar. Vida tar ett stort socialt ansvar och arbetar ständigt med att stärka sitt lokala engagemang. För VIDA var det avgörande att Växjö Charity drivs helt ideellt och att verksamheten har en lokal anknytning till regionen. 

”Vi tycker att Växjö Charitys modell där de förenar att samla Kronobergs näringsliv med att samla in pengar till välgörenhet var tilltalande. Vida försöker göra gott och stöttar årligen ett hundratal föreningar och initiativ med sponsring på olika sätt. När vi fick frågan att bli Charity Partner kändes det väldigt bra. Vi ser fram emot den 6/9 och hoppas att det blir ett stort överskott till välgörenhet. - Santhe Dahl, Koncernchef VIDA AB.


Vida blir därmed stiftelsens första "Charity Partner" men man hoppas inom kort kunna presentera flera liknande samarbetsavtal. Genom att stärka alliansen med utvalda företag kan vi tillsammans med dessa företag fortsätta utveckla Växjö Charity och stiftelsens fortsatta arbete. 2018 kommer Växjö Charity dels utöka genom att utöver golfen också arrangera en padelturnering men har också en målsättning att även utöka sin välgörenhetsgala den 6/9 till att omfatta minst 400 sittande gäster och att man genom dessa aktiviteter därför kan dela ut mer än de 500tkr stiftelsen skänkte 2017.


”Med rätt partners kan vi inte bara driva utan också utveckla stiftelsen till något som blir en naturlig del av regionens företags samhällsengagemang. Att som företag ta ett socialt ansvar ligger i tiden och jag är därför säker på att vi tillsammans med näringslivet i regionen kommer kunna utveckla Stiftelsen Växjö Charity till något som gör skillnad för de som verkligen behöver vårt stöd!" - Micke Svensson, Växjö Charity.

 

FAKTA OM VÄXJÖ CHARITY
Växjö Charity är en stiftelse som drivs helt ideellt av grundarna Adekvat Försäkring, Advisory & Creon. Syftet är att samla näringslivet i Kronoberg för att under en aktivitetsdag bestående av en golftävling, en padeltävling och en välgörenhetsbankett kuna samla in så mycket pengar som möjligt till välgörenhet. Växjö Charity lyckades under sitt första verksamhetsår, 2017, samla in 500tkr som skänktes till T.A.D.1. 2018 års Charityevent är den 6/9 då företag kan delta i golf, padel eller på kvällens välgörenhetsgala och ännu finns det platser kvar.

För att läsa mer om Växjö Charity, besök: www.vaxjocharity.se  
Övriga frågor/press hänvisas till Kristoffer Dahl - Växjö Charity (kristoffer@advisoryab.se / 0760-06 07 71).