500 000 kr till T.A.D!

Förra årets överskott från välgörenhetsevenemanget gick till Together Against Diabetes1, som grundats och drivs av den 19-åriga Växjö-tjejen Elin Cederbrant. När Elin vad 11 år insjuknade hon i typ 1 diabetes som är den absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn i Sverige. Trots detta är sjukdomen nästan okänd och dessutom finns det fortfarande många fördomar som typ 1 diabetes. Elin ville med T.A.D. 1 uppmärksamma och ändra på detta genom att samla in pengar för att finansiera en rikstäckande informationskampanj i Barndiabetesfondens regi. Insamlingen blev otroligt lyckad. T.A.D. 1 har hitills samlat in lite drygt 3 600 000 kr och Elin är idag en ambassadör för kampen mot typ 1 diabetes i hela landet. 

Växjö Charity är glada och stolta över att vi har bidagit till denna utveckling och till ökad kunskap om typ 1 diabetes i samhället. 

För mer info om T.A.D. 1: https://www.facebook.com/TogetherAgainstDiabetes1/
Se filmen "Att leva med typ 1 diabetes" som Växjö Charity hade förmånen att vara en av huvudsponsorerna till: typ1.barndiabetesfonden.se